Estètica dental

 

Unes dents boniques i sanes fan realçar la nostra autoestima i sentir-nos millor amb el nostre somriure. Per aconseguir-ho disposem d aquestes tècniques:

  • Blanquejament dental
  • Caretes de composite
  • Caretes de ceràmica
  • Corones (fundes) de metall-ceràmica o totalment ceràmiques

 

Blanquejament dental

blanqueamiento

És un tractament en el que s’utilitza com a principi actiu el peròxid d’hidrogen, potenciant el seu gran efecte blanquejant mitjançant una llum ultraviolada d’alta intensitat. Segons la coloració natural de cada persona i el gruix de l’esmalt, el blanquejament dental serà més o menys eficaç, obtenint-se millors resultats en dents amb tonalitats groguenques que no en dents amb tonalitats grisoses. Per això, es recomana una exploració prèvia en la que es valorarà les possibilitats del tractament. Es realitzarà una exploració detallada i es resoldrà qualsevol tipus de dubte que pugui sorgir al respecte.

 

Caretes de composite

compo_carillas

Consisteixen en reconstruir el somriure sobre les pròpies dents, utilitzant compòsits d’última generació amb propietats similars a les de l’esmalt de la dent.
Les restauracions es realitzen en una sola sessió per arcada.

És la millor opció per a la gent jove. Per la seva baixa agressivitat i alt grau de reversibilitat, conserven al màxim l’estructura dentària sana i possibiliten qualsevol alternativa futura.

Caretes de ceràmica

carillas

Són làmines de ceràmiques que imiten l’aspecte de la dent i s’adhereixen a la seva cara externa. Són les restauracions més estètiques. La ceràmica no canvia mai de color. L’aspecte de la dent romandrà igual que el primer dia. Per la seva estabilitat en el color, són recomanables en pacients que presenten una química bucal especialment agressiva, capaç de degradar els compòsits en poc temps.

Corones (Fundes) de ceràmica

fundas

Són estructures (fundes), que recobreixen totalment la dent. Es col•loquen com a protecció sobre dents molt desgastades o debilitades, endodonciades, reconstruïdes o fracturades. Actualment, poden fer-se totalment ceràmiques o amb un nucli de zirconi, sense còfia interna de metall fosc, que les fa més estètiques. Són les restauracions més sòlides i es venen utilitzant des de fa més de 30 anys. Permeten modificar la forma i la col•locació de les dents (anivellar-les, alinear-les, corregir-ne rotacions….). La seva qualitat estètica, a l’igual que amb les caretes de ceràmica, és molt elevada. No canvien mai de color.