Endodòncia

L’endodòncia és la tècnica que tracta les patologies que afecten els nervis de les dents.

Consisteix en extreure la polpa afectada dels conductes de les arrels. Posteriorment es neteja minuciosament el interior per eliminar tots els bacteris existents que causaven dolor, i tot seguit s’omple l’espai lliure amb materials termoplàstics i resines que asseguren el segellat dels conductes per evitar noves infeccions. Finalment, amb la reconstrucció de la dent, recuperem l’estètica i funció masticatòria de la peça tractada.